Wiemy, jak wana dla samopoczucia i prawidowego rozwoju dziecka jest "pani z przedszkola". Dlatego bardzo starannie dobieramy kadr pedagogiczn. S to dowiadczone opiekunki z powoaniem do pracy z dziemi. Doskonale rozumiej potrzeby dzieci i oczekiwania rodzicw. Ponadto, biegle posuguj si jzykiem angielskim i maj dowiadczenie i odpowiednie kwalifikacje do uczenia maluszkw.
Wicej znajdziesz w dziale KADRA.

Do Klubu przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Pracujemy na specjalnie zaprojektowanym autorskim programie nauczania obejmujcym szeroko pojt wiedz o wiecie, ktry jednoczenie pokrywa wszystkie podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapewniamy komfortowe warunki nauki i zabawy. Woylimy wiele pracy, aby stworzy odpowiednie miejsce, gdzie dzieci w niewielkich grupach i odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach bd czuy si naprawd dobrze. MAGIC LAND to MAGICZNA KRAINA, a Twoje dziecko na pewno poczuje si jak w zaczarowanym wiecie. Dysponujemy rwnie ogrodzonym ogrodem z bezpiecznym placem zabaw, gdzie dzieci mog si "wyszale" na wieym powietrzu.

Z racji maej iloci dzieci w Klubie moemy zagwarantowa indywidualne podejcie do kadego dziecka dostosowane do jego wieku i potrzeb. Dobrze wiemy, e kade dziecko jest inne i kade dziecko jest wyjtkowe, dlatego wane jest, eby praca z dziemi odbywaa si w atmosferze zrozumienia i szacunku.

Klub Dziecka MAGIC LAND dziaa pod patronatem Centrum Jzykw Obcych "TRANSLATOR". Dlatego szczeglny nacisk kadziemy na jzyk angielski. Dziecko ma cigy kontakt z jzykiem angielskim - codziennie podczas zabaw, zaj dydaktycznych, posikw, spacerw oraz w formie lekcji. Poznaje ten jzyk w naturalny sposb, tak jak poznaje jzyk ojczysty.

"Kade dziecko jest artyst. Problem polega na tym, jak pozosta artyst, gdy sie doronie." Pablo Picasso wietnie to rozumiemy i dlatego staramy si dostarczy dzieciom moliwie najszerszy wachlarz moliwoci rozwoju. Na zajciach plastycznych dzieci maj szans sprbowa najrniejszych technik (malowanie na szkle, malowanie palcami, rysowanie wglem, pastelami, kalkomania, stemplowanie, wycinanki, kola, zabawy z ciastolin, rzebienie w glinie). To nie tylko wspaniaa zabawa, ale i nauka wiata kolorw i ksztatw.