Opata miesiczna za pobyt dziecka w Klubie: 650 PLN
Opata wpisowa: 400 PLN
Dzienna stawka ywieniowa: 12 PLN Szczegy poniej.

CZESNE

W ramach opaty miesicznej gwarantujemy:
  • opiek pedagogiczn (od 7:00 do 17:00)
  • zajcia edukacyjne prowadzone w oparciu o Zabawy Fundamentalne - program wczesnego nauczania zosta utworzony zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, zgodnie z ktr dzieci ucz si przede wszystkim poprzez zabaw, ale z wykorzystaniem kart wspomagajcych. Materia zawarty w kartach bdzie obejmowa wic zarwno treci przygotowujce do nauki czytania, pisania i liczenia, jak trening koordynacji oko-rka, spostrzegawczoci, analizy kolorystycznej, przygotowanie do nauki grupowania i segregowania, a take nauk przeliczania w zakresie do 10.
  • jzyk angielski (codziennie podczas zabaw, zaj dydaktycznych, posikw, spacerw oraz w formie lekcji )
  • wiczenia umysowe - poprawiajce logiczne mylenie i zdolnoci percepcyjne
  • zajcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej SI (sensory integration) - dziecko uczy si caym ciaem i wszystkimi zmysami, dlatego celem zaj jest poprawa jakoci przesyania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez rne zmysy organizmu dziecka
  • zajcia taneczno-muzyczne - wprowadzenie w wiat dwikw, zabawy rytmiczno-ruchowe, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwj suchu i wraliwoci muzycznej
  • zajcia twrcze-plastyczne - poznawanie wiata barw i ksztatw za pomoc rnorodnych technik plastycznych tj.: malowanie na szkle, malowanie palcami, rysowanie wglem, pastelami, kalkomania, stemplowanie, wycinanki, kola i wiele innych
  • przedstawienia okolicznociowe tj.: Dzie Mamy i Taty, Babci i Dziadka, Jaseka, bal przebieracw, itp.
  • spotkania z ciekawymi ludmi - zapraszamy na spotkania z dziemi przedstawicieli rnych zawodw
  • opiek diagnostyczn logopedy - grupowe zajcia z zakresu profilaktyki logopedycznej, logopedyczne badania przesiewowe
Czesne miesiczne nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.

WPISOWE

Opata wpisowa obejmuje ubezpieczenie NW, materiay plastyczne i dydaktyczne, oraz okazjonalne upominki dla dzieci.

WYYWIENIE

Klub zapewnia dzieciom odpatne wyywienie skadajce si z 3 posikw: niadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka. Posiłki dostarcza zewntrzna firma cateringowa, ktra opracowuje menu pod okiem dietetyka.

PATNOCI

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowizani s wnosi opat miesiczna wraz z opat za wyywienie do 10 dnia kadego miesica (do 5 dnia miesica rodzice s informowani drog mailow lub sms-ow o wysokoci opaty za wyywienie).

Patnoci mona wnosi w biurze lub przelewem bankowym na ponisze konto:
Klub Dziecka "MAGIC LAND" Dariusz Adamowski,
ul. Gimnazjalna 1, 55-231 Jelcz-Laskowice
(numer rachunku w ING: 81 1050 1575 1000 0092 0295 6125 )

W tytule przelewu prosimy wpisa:
Magic Land opata za miesic ... , imi i nazwisko dziecka.