Zapraszamy do biura po KART ZAPISU, ktr naley wypeni i zoy wraz z opaconym wpisowym. Ul. Gimnazjalna 1, tel. 071 381 13 24 (10:00 - 18:00).
Wpisowe w wysokoci 400 PLN naley wpaca gotwk w biurze lub przelewem bankowym na ponisze konto:

Klub Dziecka MAGIC LAND,
Dariusz Adamowski, ul. Gimnazjalna 1, 55-220 Jelcz-Laskowice
(numer rachunku w ING: 81 1050 1575 1000 0092 0295 6125 )

W tytule przelewu prosimy wpisa:
wpisowe Magic Land, imi i nazwisko dziecka.

W przypadku duej iloci zgosze o kolejnoci przyjcia bdzie decydowa data wpywu opaty wpisowej na konto.
Przed wpaceniem wpisowego prosimy zapozna si dokadnie z CENNIKIEM i REGULAMINEM.
Zwrot opaty wpisowej jest moliwy jedynie w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjte do Klubu.

CENNIK

REGULAMIN